تماس با ما

  • مدیریت مهندس مسعود فرهادیان ۰۹۱۵۳۰۸۹۷۸۱

  • بخش فروش مهندس طاها رنگریز ۰۹۱۵۱۲۷۸۰۴۰

  • امور اداری خانم اسدی ۰۹۹۰۹۴۴۴۰۲۸ خانم نیکبخت ۰۹۱۰۰۳۵۴۷۸۰

  • تلفن و فکس شرکت ۰۵۱۳۶۰۲۴۶۹۴

فرم تماس با ما

بزرگترین گروه پیمان کاری انجمن تخصصی کشاورزی

  • 7 + 25 =
ژئوممبران فرهادیان