تماس با ما

بزرگترین گروه پیمانکاری انجمن تخصصی کشاورزی

ما منتظر شما هستیم

  • مدیریت مهندس مسعود فرهادیان ۰۹۱۵۳۰۸۹۷۸۱

  • بخش فروش مهندس طاها رنگریز ۰۹۱۵۱۲۷۸۰۴۰

  • امور اداری خانم اسدی ۰۹۹۰۹۴۴۴۰۲۸ خانم نیکبخت ۰۹۱۰۰۳۵۴۷۸۰

  • تلفن و فکس شرکت ۰۵۱۳۶۰۲۴۶۹۴

 

برای ما پیغام بگذارید، سریع به آن پاسخ خواهیم داد